Afspraak maken? Bel 0318 456 294

Mesttransport

We zijn dagelijks in de weer met mest.

We beschikken over drie vrachtwagens met tankoplegger. Deze tanks hebben een inhoud van 36 m3 en zijn voorzien van GPS en een geeikt weegsysteem. We transporteren de mest van boer naar afnemer. In het uitreidseizoen rijden we de mest met onze vrachtwagens direct naar de kopakker. In de wintermaanden rijden we de mest in de opslagen waar we over beschikken, wachtend tot het volgende voorjaar, wanneer we het weer naar het land transporteren.

Daarnaast transporteren we ook uw kalvergier naar de zuivering.

Zelf kunnen we uw mest ook op het land uitrijden. We doen dit met een tweetal getrokken 13 m3 tanks. We beschikken over een zodebemester en bouwlandbemesters. Onze tanks laten we in de zogenaamde hondengang achter onze trekkers aanrijden, wat betekent dat de dissel van de tank kan scharnieren. Zo krijg je een optimale gewichtsverdeling, rijd de tank niet in het spoor van de trekkerbanden en beschadigen we de zode van uw land zo min mogelijk.

De tanks beschikken tevens over doorstroommeters zodat we precies het aantal m3 uit kunnen rijden.

Daarnaast beschikken we nog over een 14 m3 tank die we voor allerhande andere klussen gebruiken, zoals het overpompen van mest, het leegzuigen van riolen enz.

Ook hebben we een giercontainer als tussenopslag.

Voor het uitrijden van vaste mest beschikken we over een meststrooier.

Fotos